Filoloxía inglesa

Profesora Contratada Interina
Profesora Contratada Interina
Profesora Titular de Universidade
Profesora titular
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Contratada Interina
Profesora Contratada Interina
Investigadora predoutoral
Investigadora predoutoral
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Universidade
Senior Lecturer in English Literature
Profesora Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Lectora
Lectora
Profesora Axudante Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Catedrática de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Investigadora predoutoral
Investigadora predoutoral
Catedrático de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Catedrática de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Contratada Interina
Profesora Contratada Interina
Profesor Contratado Interino
Profesor Contratado Interino
Honorary Research Fellow
Honorary Research Fellow
Profesor Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Investigadora predoutoral
Investigadora predoutoral
Profesora Titular de Universidade
Profesora Titular de Universidade