Filoloxía francesa

Profesor asociado
Profesor asociado
Profesora Contratada Interina
Profesora Contratada Interina
Profesora asociada
Profesora asociada
Profesor Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Axudante Doutor
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Contratado Doutor
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Contratado Doutor
Didáctica das linguas estranxeiras; Planificación lingüística; Lexicografía especializada