Filoloxía alemá

Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente de Filología Alemana
Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Asociado P3
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Lectora
Lectora
Catedrática de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Asociada
Profesora Asociada